Aischylos

Det er ikke eden som får oss til å tro på mannen, men mannen som får oss til å tro på eden.
Kategori: Banning
Få mennesker har styrke nok til å kunne prise en venns fremgang - uten misunnelse.
Kategori: Misunnelse