Alex Johnson

Den som vil vike unna all kamp, kommer aldri til å kjenne noen seier.
Kategori: Kamp
Den som viker unna all kamp, kommer aldri til å kjenne noen seier.
Kategori: Seier