Alphonse Daudet

Hatet er de svakes vrede.
Kategori: Hat