Antoine Rivarol

Ordspråkene er frukten av alle folkeslags erfaring; de er århundrenes sunne sans sammentrengt i formler.
Kategori: Erfaring
Ordtak er frukten av alle folkeslags erfaringer, de er århundrers sunne sans trengt sammen i formler.
Kategori: Erfaring
Mennesket tilbringer sitt liv med å resonnere over fortiden, beklage seg over nutiden og skjelve for fremtiden.
Kategori: Tiden