Arild Nyquist

Jeg trekker fra og juger. Det er en dikters plikter.
Kategori: Skrive