Arthur Schnitzler

Man kan befri en kvinne fra enhver innbilt lidelse, hvis man hevder at den er et tegn på alderdom.
Kategori: Alder
De stores hat mot de små er avsky, de smås hat mot de store er misunnelse.
Kategori: Hat
Når hatet blir feigt, går det rundt i samfunnet med maske og kaller seg rettferdighet.
Kategori: Hat