Arvid Hanssen

Såfremt du love å hoilde a' mæ så kain du få mæ hves du vijl ha mæ - Og det du veit at du får igjen det e ei kjerring som i dijn venn.
Kategori: Forlovelse
Løkka må du ta om bord mens løkka e å få!
Kategori: Lykke