Axel Von ambesser

De beste informasjonskilder er folk som har lovet ikke å fortelle noe videre.
Kategori: Informasjon