Björn Poulsen

Du lærer ikke en mann å kjenne ved å lytte til hans argumenter, men i å bite merke i hvor de slipper opp.
Kategori: Argument