Brynjar Hoff

Det hjelper ikke å kunne sine ting, hvis man ikke kan noe annet.
Kategori: Kunne