Charles Franklin kettering

Et problem klart stilt er et problem halvt løst.
Kategori: Problem