Charles De gaulle

Hvorfor er de ti bud så enkle, korte og klare, og forfattet forståelig for alle? Fordi de ble satt opp uten noen komité.
Kategori: Komite