Colette

De menneskene som får mest ut av livet, er ikke de som har levd et sekel, men de som har levd hvert minutt.
Kategori: Leve