Dag Hammarskjøld

Hver dag den første - Hver dag et liv.
Kategori: Dag
Mål ikke fjellets høyde før du har nådd toppen. Da skal du se hvor lavt det var.
Kategori: Fjell
Godhet er noe så enkelt som alltid å være til stede for andre, aldri søke seg selv.
Kategori: Godhet
Du blir kvalm av ros, men ve den som ikke innser ditt verd!
Kategori: Ros
Prøv ikke det enkelte skritt foran deg: bare den som ser langt, finner fram.
Kategori: Skritt
Tilgivelse er svaret på barnets drøm om miraklet som gjør det istykkerrevne helt og det skitne rent.
Kategori: Tilgivelse