Danile Bunham

Lag ikke små planer. Små planer vil aldri tenne folk. Lag store planer.
Kategori: Planlegging