Dorothy Dix

årsaken til at ektefeller ikke forstår hverandre, er at de er av forskjellige kjønn.
Kategori: Ekteskap
Ingen kvinne kan noensinne forstå hvorfor ikke en mann gjør seg de samme anstrengelser for at hans ekteskap skal bli et vellykket foretagende som han gjør for at hans forretningsvirksomhet skal bli det.
Kategori: Ekteskapet
Det er kun de kvinnene som har fått sine øyne vasket av tårer, som har slikt vidsyn at de blir hele verdens lillesøstre.
Kategori: Søster