Edward John phelps

En mann som ikke begår feil, utretter som regel heller ikke noe.
Kategori: Feile