Einar Edwin

Det er ingen liten synd å stjele gleden fra et menneske.
Kategori: Glede