Eli Wiesel

Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, hat er forkrøplet kjærlighet. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet.
Kategori: Hat
Den som glemmer fortiden er dømt til å gjenta den.
Kategori: Tiden