Elmer Rutherford

Blomster er Guds sendebud fra en annen, fullkommen verden.
Kategori: Blomst