Erich Brock

En vakker kvinne med intellektuelle ambisjoner vil ikke få det lett med å bli saklig påskjønnet for disse.
Kategori: Kvinner