Erich Fromm

Opplevelsen av atskilthet skaper angst, ja den er kilden til all angst.
Kategori: Angst
Å elske betyr å utlevere seg selv uten garantier, å hengi seg fullstendig i håp om at vår kjærlighet vil vekke gjenkjærlighet hos den elskede.
Kategori: Elske
Kjærlighet er aktiv omsorg for den elskedes liv og vekstvilkår.
Mor er kjærlighet; hun er varm.
Kategori: Mor