Friedrich Von hügel

Å bry seg er det største av alt, å bry seg er det som betyr mest.
Kategori: Nestekjærlighet