Furgot

Det skal større mot til å si sannheten til sine venner enn til sine fiender.
Kategori: Sannhet