Gertrude Stein

Alle får så mye informasjon i løpet av dagen, at de mister sin sunne sans.
Kategori: Informasjon