Gro Harlem brundtland

Det er typisk norsk å være god.
Kategori: Norge og nordmenn
Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene.
Kategori: Stjerne
Kvinner som lykkes, synes å ha utviklet tilstrekkelig selvsikkerhet, og overvunnet frykten for å bli oppfattet som suksessrik.
Kategori: Suksess