Gustav Jensen

Arbeid er hverdagens gudstjeneste. Gudstjeneste er søndagens arbeid.
Kategori: Arbeid