Halifax

Man bør skride til verket som om man ikke hadde en eneste venn i verden til å hjelpe seg.
Kategori: Arbeid
De som er av den mening at penger kan utrette alt, må naturligvis kunne ventes å ville utrette alt for penger.
Kategori: Penger og økonomi