Halldis Moren vesaas

Det hjelper alltid bra på forståinga når fordommene fell.
Kategori: Fordommer
Det er ikkje sant at kjærleik gjer blind. Kjærleik gjer klok.
Den kjærleik som aldri vart liv, som aldri vart anna enn ein draum, kan vere den varigste.
Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ifrå deg!
Kategori: Nestekjærlighet