Hanns-hermann Kersten

Bøkene demonstrerer klokskap og viser alle, uten unntak, ryggen.
Kategori: Bøker
Gjennom bøker kan man lære mennesker å kjenne uten å være tvunget til å også omgåes dem.
Kategori: Bøker
Mange pessimister gjør ting med et så tungt hjerte at de lett blir plattfot.
Kategori: Pessimist