Hans Kasper

Høytalere forsterker stemmen, men ikke argumentene.
Kategori: Argument
Ekte flertall har også flertallet av de forstandige blant seg.
Kategori: Flertall