Henry Havelock ellis

Det vi kaller fremskritt er utskiftningen av én ulempe med en annen.
Kategori: Fremskritt