Hertugen Av edinburgh

Livet er som en bøtte. Man kan ikke få noe ut av den med mindre man først fyller noe i den.
Kategori: Livet