J. I. raknes

Leder blir man fordi man er flink til å snakke, -som leder må du lære deg å lytte.
Kategori: Ledelse