Jack Jackson

Når kjærligheten dør, fødes som oftest forstanden.