James Callaghan

Med statistikk kan man bevise alt - også det motsatte.
Kategori: Statistikk