James Russell lowell

De enfoldige og de døde skifter aldri mening.
Kategori: Mening