Jens Locher

Man har jo hørt om forlovelser, der var barnløse.
Kategori: Forlovelse