Jermund Rekkedal

Det er viktig å vite mer enn hva en har tenkt å si.
Kategori: Meninger