Joe Girard

Heisen til fremgang er ødelagt. Du blir nødt til å trappene. et steg omgangen.
Kategori: Fremskritt