John Clifford mortimer

Det er alltid en tid for nederlag.
Kategori: Nederlag