John Milton

Mannen røper seg i barnet, som dagen varsles av sitt gry.
Kategori: Barn
For ensomhet er stundom beste selskap, kort fravær gjør nytt møte underbart.
Kategori: Ensom