John Ruskin

Det er ikke det mennesket erverver gjennom sitt arbeid som er dets egentlige lønn, men derimot hva det blir gjennom det.
Kategori: Arbeid
Fjell er begynnelsen og slutten på ethvert naturlandskap.
Kategori: Fjell