John Smithson

Når det av og til lykkes en ektemann å få det siste ordet i en diskusjon, er det som oftest fordi han skal si 'unnskyld'.
Kategori: Ektemann