Jonas Dahl

Hvis noen sier at du kan nå frem ved andre midler enn arbeidssomhet og sparsomhet, så tro ham ikke.
Kategori: Arbeid
Hvis noen sier at du kan nå frem ved andre midler enn arbeidsomhet og sparsomhet, så tro ham ikke.
Kategori: Sparsomhet