Karl Farkas

En optimist er en mann som løser kryssord med kulepenn.
Kategori: Optimist