Kitty Mariager

Paradokset ved kvinnen er at hun oftest sier mest med sin taushet og er sterkest i sin svakhet.
Kategori: Kvinner