Klara Johanson

Å leve er å akseptere illusjoner.
Kategori: Leve
Ingen har det tryggere enn den som bor i et luftslott.
Kategori: Luftslott