Kristian Schjeldrup

Først når vi selv lever med i religionen, forstår vi at den er liv og opplevelse, ikke teori.
Kategori: Kristendom