Leopold Kronecker

Gud skapte de naturlige tallene. Resten er menneskets verk.
Kategori: Matematikk